CZ SK EN DE
„Professional, attentive and perfect team.“ -Legal 500, 2016 Edition

MOOT COURT DHP

23:59, 24.3. 2017

Přednášející: Jan Krampera, Tereza Leníčková, Vojtěch Faltus


MOOT COURT DHP

Vážené studentky, vážení studenti,

dovolujeme si Vám touto cestou oznámit, že advokátní kancelář Dvořák Hager & Partners vyhlásila
1. ročník soutěže „MOOT COURT DHP“, do které je možné se přihlásit do 24. 3. 2017.

1. Co je MOOT COURT DHP?

  1.1 Simulovaný soudní proces z obchodního práva určený pro studenty právnických fakult.

  1.2 Cílem simulovaného procesu je přiblížit studentům zkušenost se zastupováním klientů v soudním řízení, a to jak ve fázi jednání před soudem, tak i ve fázi přípravné (včetně komunikace s klientem a přípravy procesní strategie).

  1.3 V soutěži je kladen důraz nejenom na teoretické znalosti, ale také na praktický přístup při řešení problémů a na schopnost komunikovat při vedení sporu s klientem.

2. Předmět sporu

  2.1 Zhotovitel s.r.o. realizoval pro Objednatele s.r.o. výstavbu fotovoltaické elektrárny (FVE) a následně její servis a správu. Objednatel s.r.o. odmítá Zhotoviteli s.r.o. uhradit jeho odměnu za servisní práce a dále doplatek odměny (zádržné) za zhotovení FVE. Objednatel s.r.o. tvrdí, že Zhotovitel FVE jednak řádně nedokončil a dále, že v důsledku vadného zhotovení FVE došlo na FVE v únoru 2016 k výpadku, který způsobil Objednateli s.r.o. škodu v podobě ušlého zisku za příjem
  z provozu FVE.

  2.2 Spor je mezi stranami v současné době již vyhrocený natolik, že Zhotovitel s.r.o. i Objednatel s.r.o. hledají právní zástupce, kteří jim pomohou s uplatňováním jejich práv.

3. Jak se přihlásit

  3.1 Každou stranu mohou zastupovat 2-3 členné týmy tvořené studenty 3. – 5. ročníku jakékoliv právnické fakulty.

  3.2 Právní týmy v prvním kole připraví nabídku v českém jazyce, která bude obsahovat prezentaci týmu (Nabídka). Způsob a obsah Nabídky je zcela na uvážení jednotlivých týmů, Nabídka však musí obsahovat informaci, které ze stran sporu nabízí tým své služby.

  3.3 Nabídka musí být zaslána ve formátu PDF na moot@dhplegal.com nejpozději do 24. 3. 2017.

4. Další průběh

  4.1 Po vyhodnocení Nabídek budou vybrané týmy kontaktovány stranami sporu a informovány o tom, zdali se rozhodly využít jejich služeb.

  4.2 Vybrané týmy obdrží od svých klientů (Zhotovitel s.r.o. nebo Objednatel s.r.o.) bližší informace a podklady ke kauze.

  4.3 Dále bude na jednotlivých týmech, jakým způsobem budou komunikovat se svými klienty a jakou zvolí procesní strategii.

  4.4 Simulovaný soudní proces, který se bude konat v českém jazyce, bude nařízen na přelomu dubna a května 2017 a bude se konat v prostorách advokátní kanceláře Dvořák Hager & Partners.

  5. Ceny

  5.1 Nabídka pracovní pozice paralegal nebo koncipient/ka v advokátní kanceláři Dvořák Hager & Partners pro vybrané členy týmu.

  5.2 Odměna ve výši 10 000 Kč pro vítězný tým.

  5.3 Poukázky na účast na odborných seminářích a akcích pořádaných advokátní kanceláří Dvořák Hager & Partners.

  5.4 Věcné ceny.

Těšíme se na Vaši účast.

Dvořák Hager & Partners, advokátní kancelář, s.r.o.


© 2013 dvořák || hager & partners. Právní upozornění.