CZ SK EN DE
„Professional, attentive and perfect team.“ -Legal 500, 2016 Edition

Carbonday 2014

09:30, 29.4. 2014

Přednášející: Martin Šenkovič

CARBONDAY je jedinečná příležitost k vzájemné výměně názorů, zkušeností a informací mezi provozovateli jako i s ostatními účastníky obchodování, věřiteli, odborníky a zástupci státní správy.

CARBONDAY poskytuje prostor na vzájemný kontakt a společné hledání řešení v sektoru obchodu s emisemi. Z dlouhodobého hlediska je naším cílem vytvoření sítě na zastupování společných zájmů.

Advokát Martin Šenkovič bude mít přednášku "Sankce a opravné prostředky ve smyslu zákona č. 414/2012 o obchodovaní s emisními kvótami".

PROGRAM

© 2013 dvořák || hager & partners. Právní upozornění.