CZ SK EN DE
„Professional, attentive and perfect team.“ -Legal 500, 2016 Edition

Profil

Tým více jak 40 právníků, z nichž většina má předchozí zkušenosti z působení ve významných mezinárodních i lokálních kancelářích, má rozsáhlé zkušenosti zejména v oblasti práva obchodních společností, včetně fúzí a akvizic, práva kapitálového trhu, finančního práva, nemovitostí, pracovního práva a zastupování v soudních a rozhodčích řízeních, a také trestního práva a trestní odpovědnosti právnických osob.

Česko a Slovensko patří k nejdynamičtějším hospodářstvím střední Evropy, a i proto jejich právní systémy procházejí neustálým vývojem. Zejména z tohoto důvodu je pro advokátní kancelář velmi důležité, aby tento ekonomický i právní vývoj sledovala a klientům neustále poskytovala poradenské služby v odpovídajícím rozsahu a odpovídajícím způsobem.

© 2013 dvořák || hager & partners. Právní upozornění.