CZ SK EN DE
„Professional, attentive and perfect team.“ -Legal 500, 2016 Edition

Specializace

Advokátní kancelář Dvořák Hager & Partners se zaměřuje na poskytování právních služeb v oblastech práva souvisejících
s podnikatelskými aktivitami našich klientů.

Náš tým má rozsáhlé zkušenosti zejména v oblasti práva obchodních společností, včetně fúzí a akvizic, práva kapitálového trhu, finančního práva, nemovitostí, pracovního práva a vysílání zaměstnanců, zastupování v soudních a rozhodčích řízeních, práva životního prostředí a infrastrukturních projektů, energetického práva a také soutěžního a kartelového práva.

Mezi hlavní oblasti práva, ve kterých disponujeme rozsáhlými zkušenostmi, patří:


Právo obchodních společností. Fúze a akvizice

Poskytujeme komplexní právní podporu při všech typech fúzí a akvizic, včetně akvizic v rámci insolvenčních...

Více informací

Obchodní smlouvy. Mezinárodní obchod a přeprava

Poskytujeme komplexní právní podporu při vypracování a vyjednávání obchodních smluv všeho druhu, včetně smluv o dodávkách velkých zařízení, servisních smluv, licenčních smluv apod....

Více informací

Pracovní právo

Naše kancelář disponuje týmem specializujícím se na poradenství v oblasti pracovního práva a zaměstnanosti, a proto jsme schopni našim klientům poskytovat vynikající a komplexní právní poradenství prakticky při všech otázkách týkajících se pracovněprávních...

Více informací

Financování. Kapitálové a finanční trhy

Náš tým poskytoval právní poradenství při celé řadě transakcí v oblasti kapitálového trhu, včetně strukturace a zakládání investičních fondů, revize depozitářských a manažerských smluv. Poskytujeme právní poradenství při celé řadě transakcí v oblasti finan...

Více informací

Nemovitosti a stavební právo

Poskytujeme právní poradenství týkající se jak administrativních komplexů, tak staveb pro retail, logistických areálů, průmyslové a bytové výstavby i nabývání pozemků. Máme též bohaté zkušenosti s výstavbou zařízení v oblasti energetiky (např. solární elek...

Více informací

Ochrana osobních údajů. GDPR

Náš tým poskytuje poradenství v oblasti ochrany soukromí a osobních údajů, a to jak českým a slovenským, tak nadnárodním společnostem. Pro klienty řešíme zadání, která často přesahují hranice národních úprav. Disponujeme týmem právníků, kteří mají bohaté z...

Více informací

Hospodářská soutěž. PPP. Veřejné zakázky

Naši právníci poskytují poradenství v celé řadě regulovaných oblastí, a to včetně práva hospodářské soutěže. Dlouhodobě se věnujeme poskytování právních služeb týkajících se zakázaných dohod mezi podnikateli a zneužití dominantního postavení, včetně případ...

Více informací

Zastupování v soudních a arbitrážních řízeních

Naše kancelář má rozsáhlé zkušenosti se zastupováním klientů před soudy všech stupňů, a to jak v civilním, tak správním soudnictví, i před rozhodčími tribunály. Zastupujeme naše klienty při vymáhání pohledávek, včetně správ rozsáhlých portfolií pohledávek....

Více informací

Insolvence a restrukturalizace

Náš tým poskytuje klientům komplexní poradenství v oblasti insolvenčního práva. Zastupujeme jak dlužníky, včetně poradenství ve fázi před vstupem do insolvenčního řízení, tak věřitele, a to jak při uplatňování jejich pohledávek, tak při vyjednávání s insol...

Více informací

Životní prostředí a odpadové hospodářství

V oblasti veřejného hospodářského práva budou v následujících letech v popředí především otázky práva životního prostředí. Na významu budou získávat jak pro podnikatele v každé fázi firemního vedení, tak v oblastech stavebního práva nebo územního plánování...

Více informací

Energetika

Naše kancelář se podílí na tvorbě internetového portálu www.energie-report.sk a pravidelně publikuje v měsíčníku „Energo“. V oblasti energetického práva poskytujeme především následující právní služby:...

Více informací

Regulace hazardních her

Poskytujeme komplexní právní poradenství související s provozováním hazardních her. Náš tým má zkušenosti s procesem získání povolení k provozování různých druhů hazardních her, s nastavením interních procesů (včetně AML) a s přípravou smluvní dokumentace...

Více informací

Rodinné firmy, nástupnictví, family business governance

​Jsme vedoucí čeští odborníci na problematiku vlastnictví a budování rodinných firem. Jejich majitelům poskytujeme poradenství v celé řadě oblastí týkajících se propojení firmy a rodiny, vlastnictví a řízení....

Více informací

Trestní právo

Poskytujeme komplexní právní služby v oblasti trestního práva pro fyzické i právnické osoby. Kromě obhajoby nabízíme předcházení a minimalizaci rizik trestněprávní odpovědnosti. To zahrnuje jak prověřování konkrétních transakcí, tak přípravu trvalých opatř...

Více informací

Ocenění

IFLR 2017
Ocenění

Ocenění

Ocenění

© 2013 dvořák || hager & partners. Právní upozornění.