CZ SK EN DE
„Professional, attentive and perfect team.“ -Legal 500, 2016 Edition

Ochrana osobních údajů. GDPR

Náš tým poskytuje poradenství v oblasti ochrany soukromí a osobních údajů, a to jak českým a slovenským, tak nadnárodním společnostem. Pro klienty řešíme zadání, která často přesahují hranice národních úprav. Disponujeme týmem právníků, kteří mají bohaté zkušenosti nabyté při řešení projektů v oblasti ochrany osobních údajů. Naše zkušenosti nám umožňují zvolit vždy pragmatické a pro klienta nejvýhodnější řešení.

 • Komplexní audity zaměřeně na soulad s předpisy na ochranu soukromí a osobních údajů
 • Poradenství ohledně smluv se zpracovateli a obchodními partnery
 • Poradenství ohledně vztahů se spotřebiteli, včetně regulace e-commerce
 • Zastupování při kontrolách a jiných správních řízeních u Úřadu na ochranu osobních údajů
 • Revize a vypracování interních směrnic, souhlasů a oznámení o zpracování
 • Poradenství při předávání údajů do zahraničí
 • Implementace GDPR:
 • Školení zaměstnanců, provedení výchozí GAP analýzy,
  • Návrhy opatření a harmonogram implementace,
  • Posouzení vlivu na osobní údaje a záznamy o zpracování,
  • Revize interní a externí dokumentace,
  • Pravidelný monitoring souladu s GDPR, služby externího DPO.

Ocenění

IFLR 2017
Ocenění

Ocenění

Ocenění

© 2013 dvořák || hager & partners. Právní upozornění.