CZ SK EN DE
„Professional, attentive and perfect team.“ -Legal 500, 2016 Edition

OBCHODNÍ SMLOUVY. MEZINÁRODNÍ OBCHOD A PŘEPRAVA

Poskytujeme komplexní právní podporu při vypracování a vyjednávání obchodních smluv všeho druhu, včetně smluv o dodávkách velkých zařízení, servisních smluv, licenčních smluv apod.

Mezi námi poskytované právní služby patří zejména poradenství při:

  • Přípravě a vyjednávání smluv o dílo nebo smluv o dodání komplexních projektů.
  • Přípravě a vyjednávání smluv o obchodním zastoupení, smluv o zprostředkování a franšízových smluv.
  • Kontrole a vypracování všeobecných obchodních podmínek (např. nákupní, dodací nebo servisní podmínky).
  • Poradenství v oblasti přeshraniční přepravy včetně CRM.
  • Vypracování a vyjednávání smluv v oblasti IT, včetně licenčních smluv a SLA.
  • Poradenství v oblasti zabezpečení plateb, zejména při přeshraničních dodávkách.

Ocenění

IFLR 2017
Ocenění

Ocenění

Ocenění

© 2013 dvořák || hager & partners. Právní upozornění.